Logo základní školy Třebařov

O základní škole

Naše základní škola má devět tříd. V posledních letech se stále zvyšuje počet žáků, čehož si velmi vážíme. Usilujeme o vytvoření příjemné, takřka rodinné atmosféry. Snažíme se, aby se žáci cítili ve škole bezpečně a spokojeně.

Nově zrekonstruované budovy školy jsou dominantou středu obce, nachází se na pěkném a udržovaném místě několik metrů od místní komunikace.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 152 žáků (70 žáků na I. stupni a 82 žáků na II. stupni). Vyučuje se podle ŠVP Stačí jen chtít. Jsme zapojeni do různých grantů a ve výuce uplatňujeme projektové vyučování zaměřené především na ekologickou výchovu. Na prvním stupni se žáci učí anglický jazyk. Na druhém stupni si mohou vybrat jako další cizí jazyk německý nebo ruský.

Přednosti naší školy:

 

virtuální prohlídka ZŠ

 

FOTOGALERIE

I. STUPEŇ

2-tr 1-tr

3-tr 4-tr 5-tr


sd-a sd-b

 
II. STUPEŇ

7-tr 6-tr


 

 

 

 

8-tr

9-tr 
Odborné učebny

cv-kuch

eko-uc
 

uc-info

skol-dilna

 

 

 

 

 

 

 

teocv

sk-jid
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16