Logo základní školy Třebařov

Adaptační program VI. třídy


adapt-pobyr-2021-ilustr V pátek 3. 9. 2021 se uskutečnil pro kolektiv žáků VI. třídy adaptační program. Takováto aktivita je určena pro nově vzniklé kolektivy (do „třebařovského" přibylo 11 nových spolužáků za Starého Města) a jejím cílem je …… vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky i pedagogy, jsou zaměřeny na spolupráci, komunikaci.

Tříhodinový program s názvem Začátek zajistily osvědčené pracovnice PPP Ústí nad Orlicí. Děti se aktivně zapojovaly do všech činností, velmi dobře spolupracovaly. A to nejen mezi sebou, ale také s třídní učitelkou a asistentkami pedagoga (L. Duškovou a O. Leinveberovou), se kterými se budou potkávat během další školní docházky.

Páteční den byl obohacen také účastí na tradiční akci naší školy, Běhu pro zdraví, volbou zástupců do žákovského parlamentu a seznámením „staroměstských“ s prostorami školy.

Z časových důvodů nebylo možno stihnout všechny naplánované aktivity, ale děti o ně určitě nepřijdou. V hodině výchovy ke zdraví si třeba napíší dopis do „budoucnosti“, respektive o sobě a sami sobě, který si otevřou za 4 roky, tedy v IX. třídě.
Věřím, že se adaptační program dětem líbil a hlavně, že splnil svůj účel.Připravila: třídní učitelka a metodička prevence B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16