Logo základní školy Třebařov

VÝROBA TÁCŮ – projektový den mimo školu


vyr-tacu-2021-ilustr Deset dívek z naší školy jelo 27. září do Lanškrouna, aby si v Rukodělném ateliéru paní Aleny Bukvové vyzkoušely svoji zručnost a vyrobily tác.logo-proj-2021

V ateliéru už byl připraven pedig – materiál, ze kterého se podnos vyráběl. Tento materiál se musí před použitím namáčet ve vodě. Potom už děvčata mohla založit osnovní pruty do pevného dna a následně začít plést se třemi pruty. Po skoro pěti hodinách byl výrobek hotov.


Musíme ocenit trpělivost nejen paní Bukvové, ale i samotných děvčat, které pracovaly s velkým zaujetím a tácy se jim opravdu moc povedly.


Tato aktivita byla uskutečněna v rámci projektu – Organizační a personální podpora na ZŠ            a MŠ Třebařov 3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010838
Připravila: p. uč. A. Kolomá a B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16