Logo základní školy Třebařov

Vyschlá krajina


vysch-krajina-2021-ilustr S ekologickým programem „Vyschlá krajina“ do třebařovské školy dorazily lektorky z Centra environmentální výchovy Stolístek. Program byl určený pro žáky 8. a 9. ročníku.logo-proj-2021Vytvořené skupiny žáků předváděly putování vody kulturní krajinou pomocí jednoduchých simulací a pokusů. Hledaly vhodná řešení, jak vodu v krajině zadržet. Na základě získaných vědomostí se žáci pokusili navrhnout vhodná opatření v okolí školy. A výsledky své práce prezentovali ostatním spolužákům.


Tato aktivita byla uskutečněna v rámci projektu – Organizační a personální podpora na ZŠ a MŠ Třebařov 3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010838 

 

 Fotografie – Vyschlá krajina


Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16